• naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

  UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU – DJEČJI VRTIĆ MUDRE GLAVICE

  • kratki opis projekta i cilj projekta:

  CILJ Dječjeg vrtića Mudre glavice je pružanje usluge poslijepodnevnog rada i pružanje usluge produljenog boravka koji omogućava ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Također, provest će se implementacija posebnih programa (Sportski i Montessori program). Osim na djecu, program je usmjeren na stručnjake koji provode program putem edukacija i programa usavršavanja s ciljem ojačavanja i unapređenja usluge.

   

  • očekivani rezultati projekta:

   

  Očekivani rezultati projekta je pružiti uslugu produljenog boravka minimalno 8 djece, zatim pružiti uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića 22 djece, zaposliti 5 odgajatelja, te omogućiti odgajateljima osposobljavanje.

   

  • ukupna vrijednost projekta:

  3.069.892,50

  • iznos koji sufinancira EU (u HRK):

  2.609.408,63 kn

  • razdoblje provedbe projekta (od – do)

  od 04.09.2018. do 04.03.2021.

   

  • kontakt za više informacija:

  01/5811-100

  091/1910-993

  dvmudreglavice@yahoo.com

   

  POVEŽITE SE S NAMA

  Europski socijalni fond – www.esf.hr

  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – www.strukturnifondovi.hr

  Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

  Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  Dječjeg vrtića Mudre glavice.

  Izradu internet podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.