Puna ekonomska cijena iznosi 2500,00 kn, a Grad Zagreb sufinancira boravak Vašeg djeteta ovisno o prihodovnom cenzusu Vašeg kućanstva. Ovisno o visini prihoda članova Vašeg kućanstva računaju se prosječna mjesečna primanja te se onda izračunava iznos sufinanciranja.

Za točan izračun, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila ili pozivom na broj.

Prihodovni cenzus Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Zagreba Mjesečni iznos sufinanciranja RODITELJA
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 1.300,00 kn 1.200,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn 1.450,00 kn 1.050,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn 1.600,00 kn 900,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 1.750,00 kn 750,00 kn

Obavijest o sufinanciranju i dokumentacija za upis:

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU

Sukladno programu javnih potreba….

PREUZMI OBAVIJEST

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

Potrebno je ispuniti Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva kao i Izjavu o prihodima zajedničkog kućanstva.

PREUZMI ZAHTJEV